CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHI LÀM BẰNG GIẢ & GIẤY TỜ GIẢ TẠI Làm Bằng Xin Việc

Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả an toàn, đáng tin cậy. Quy trình thực hiện được thực hiện nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, Làm Bằng Xin Việc đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng và xóa dữ liệu sau khi hoàn tất giao dịch. Trong quá trình quản lý và cung cấp dịch vụ, chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau đây:

Chính sách bảo mật

Trang web lambangxinviec.net là nền tảng hoạt động của Làm Bằng Xin Việc, chuyên cung cấp dịch vụ làm bằng giả và giấy tờ giả cho khách hàng. Trang web này được sử dụng để thông báo về chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho những khách truy cập quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Nếu khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin liên quan theo chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng để tạo ra giấy tờ giả dựa trên thông tin khách hàng cung cấp. Chúng tôi thu thập thông tin như họ tên, ngày sinh, giới tính, thông tin định danh và thông tin liên hệ. Điều quan trọng là chúng tôi cam kết không bao giờ yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống cá nhân nằm ngoài mục đích kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Sau khi thu thập thông tin, chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thập từ khách hàng để tạo ra giấy tờ giả. Khi khách hàng đã nhận được sản phẩm từ Làm Bằng Xin Việc, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin Họ Tên và Số Điện Thoại trong hệ thống nội bộ của công ty, nhằm phục vụ cho công tác bảo hành khi cần thiết. Chúng tôi xác định rõ rằng sẽ  không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Phương thức bảo vệ- bảo mật thông tin

Để đảm bảo tính an toàn, chúng tôi sẽ mã hóa các thông tin mà khách hàng chia sẻ. Ngoài ra, Làm Bằng Xin Việc cam kết duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy. Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho thông tin người dùng liên lạc chính thức thông qua trang web lambangxinviec.net. Mọi thông tin liên lạc qua các trang web hoặc địa chỉ khác không được áp dụng chính sách bảo mật thông tin này.

Các chính sách khác của chúng tôi

Chính sách bảo hành

Chính sách giao nhận

Chính sách thanh toán